[WYLOGUJ SIĘ]
Kompetencje polonistyczne trzecioklasistów

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Kompetencje trzecioklasistów | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Kinga Białek, Piotr Bordzoł

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

W niniejszym raporcie zaprezentowano oraz omówiono wyniki polonistycznej części badania Kompetencje trzecioklasistów (K3), przeprowadzonego w maju 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Po przedstawieniu założeń badania omówione zostały wyniki ilościowe w podziale na umiejętności ogólne (odbiór tekstu oraz tworzenie tekstu), każda z kategorii opisana wedle umiejętności szczegółowych (odbiór tekstu – wyszukiwanie informacji, wnioskowanie; tworzenie tekstu – treść, forma, język i styl, zapis). W dalszej części raportu znajduje się prezentacja i analiza jakościowa przykładowych odpowiedzi uczniów. Raport zamyka podsumowanie wyników oraz zestaw proponowanych rozwiązań mających na celu podnoszenie poziomu umiejętności uczniów szkół podstawowych w świetle badania K3.

Polonistyczna część badania Kompetencje trzecioklasistów 2015 (K3) koncentrowała się na umiejętnościach związanych z odbiorem tekstu o charakterze popularnonaukowym takich jak: wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, syntetyzowanie informacji zaczerpniętych z różnych form przekazów (tekstu linearnego, tekstu w ramce), rozwiązywanie określonego problemu na podstawie interpretacji tekstu oraz tworzeniem dłuższej wypowiedzi pisemnej, gdzie zbadana została umiejętność argumentowania na poziomie podstawowym w oparciu o przytoczony fragment tekstu literackiego. Struktura całego testu objęła aspekt pragmatyczny języka, umiejętność posługiwania się językiem w zakresie czytania i pisania z uwzględnieniem kategorii ortograficznych, gramatycznych oraz leksykalnych.