[WYLOGUJ SIĘ]
Ewaluacja wsparcia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-2013

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | obszar: 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Białek, Paweł Penszko, Agnieszka Rybińska, Olga Wasilewska, Piotr Zielonka

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Raport przedstawia wyniki ewaluacji wspierania procesu indywidualizacji pracy z uczniem, realizowanego w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedstawia się w nim szczegóły dot. samego projektu i jego kontekstu oraz trzech etapów badania (2011 - jakościowe, 2012 - jakościowe, 2013 - ilościowe). Na koniec autorzy podejmują próbę oceny wpływu projektu systemowego „Indywidualizacja …” na kompetencje uczniów.