[WYLOGUJ SIĘ]
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | obszar: 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych

wydany: 2012 (czerwiec) | | zobacz plik:

autorzy: Agnieszka Białek, Aleksandra Gajdała, Anna Kajtowska-Ślęzak, Krzysztof Konarzewski, Katarzyna Pająk, Agnieszka Rybińska

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Raport z badania jakościowego, przeprowadzonego w celu zebrania informacji dotyczących wdrażania projektu systemowego Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Plan badania zakładał koncentrację uwagi na szkole uczestniczącej w projekcie i przewidywał rekonstrukcję procesu realizacji projektu, w tym identyfikację napotykanych trudności.

Sformułowane w raporcie rekomendacje dotyczą kwestii związanych z wdrażaniem projektu.

Badania dotyczące realizacji projektu Indywidualizacja będą kontynuowane w 2013 r.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badania dotyczącego psychologicznych i pedagogicznych aspektów indywidualizacji kształcenia