[WYLOGUJ SIĘ]
Koncepcja metodologii badań umożliwiających długookresową porównywalność wyników egzaminów zewnętrznych 2010 r.

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Zrównanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2011 (marzec) | niepubl., nagrany na CD/DVD | zobacz plik: PDF

autorzy: Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Artur Pokropek, Henryk Szaleniec, Dorota Węziak-Białowolska

jednostka: Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów (ZAOU)

opis lub streszczenie:

Koncepcja… opisuje metodologię badań mających na celu zrównanie wyników egzaminów gimnazjalnych . Wypracowanie metodologii zrównania wyników ze wszystkich dotychczasowych egzaminów zewnętrznych wymagało dokonania przeglądu zrównywania wyników z różnych krajów i ich adaptację do warunków polskich, przygotowanie schematu badania i planu analiz oraz jej skonsultowanie z zagranicznymi specjalistami w tej dziedzinie. Przygotowanie koncepcji wymagało także analizy psychometrycznej zadań wykorzystywanych w dotychczasowych edycjach egzaminów zewnętrznych w Polsce. Wyniki tych analiz zostały udostępnione Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do wykorzystania w projekcie Budowa banków zadań (priorytet III, działanie 3.2 PO KL.)

Raport analityczny, przyczyniający się do realizacji wskaźnika produktu “Liczba projektów analitycznych i badawczych zrealizowanych w ramach Planu Działań”.