[WYLOGUJ SIĘ]
Chemia bez eksperymentów?

artykuły naukowe

2013/4, ss. 45-51

autorzy: Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Marcin Chrzanowski

opis:

Eksperyment stał się wpolskiej szkole metodą nauczania zarezerwowaną dla nauczycieli zpasją. Chemia przestała być postrzegana jako przedmiot eksperymentalny, aobrońcy wykładania tzw. suchej teorii mnożą przykłady barier uniemożliwiających przeprowadzanie doświadczeń w codziennej pracy zuczniami. Trzeba przyjrzeć się tym przeszkodom, ponieważ podstawa programowa nie pozostawia złudzeń co do tego, że eksperyment jest kluczowym elementem wprocesie nauczania chemii. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego określenia częstości wykonywania eksperymentów na zajęciach zchemii prowadzonych wszkole oraz ustalenia barier, które to utrudniają lub uniemożliwiają. Badanie zostało przeprowadzone wformie ankiety na grupie 60 nauczycieli uczących chemii na terenie województwa pomorskiego. Wyniki analiz pozwalają stwierdzić, że pracownie chemiczne, wktórych prowadzą zajęcia ankietowani nauczyciele, nie są dostatecznie wyposażone, auczniowie na lekcjach nie wykonują doświadczeń lub robią to sporadycznie. Jak wynika zbadania, różnice wczęstotliwości wykonywania doświadczeń zależą od stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz nieznacznie od tego, czy nauczyciel pracuje w mieście czy na wsi.