[WYLOGUJ SIĘ]
Czy bać się przyrody?

artykuły informacyjne

2013/1, ss. 58-61

autorzy: Urszula Poziomek

opis:

Od 1 września 2013 r. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących i technikach) rozpoczną realizację nowego przedmiotu – Przyrody. W artykule znajdziecie Państwo informacje o odbiorcach tego przedmiotu, kwalifikacjach nauczycieli do nauczania przyrody, liczbie godzin przeznaczonych na realizację tego przedmiotu oraz samej podstawie programowej i możliwych jej interpretacjach a także wskazówki metodyczne dotyczące realizacji zajęć i oceniania.