[WYLOGUJ SIĘ]
Znajomość języków obcych wśród 15-latków

broszury

Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/6

autorzy: A. Gajewska-Dyszkiewicz, M. Grudniewska, F. Kulon, K. Kutyłowska, K. Paczuska, L. Rycielska, dr M. Szpotowicz

opis:

Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (European Survey on Language Competences, ESLC) zrealizowano w 2011 roku w 14 krajach w Europie, w tym w Polsce. Przeprowadzenie badania zbiegło się w czasie z wdrażaniem zmian programowych w polskiej edukacji językowej. Jedną z ważniejszych zmian było wprowadzenie w 2009 r. podstawy programowej, która określiła docelowy poziom umiejętności językowych uczniów po gimnazjum w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Absolwenci gimnazjum powinni posługiwać się językiem obcym na poziomie A2 lub A2+. Uczniowie, którzy brali udział w badaniu ESLC, uczyli się jeszcze według „starej” podstawy programowej. Z tego powodu wyniki badania stanowią cenną informację o tym, jaki poziom prezentowali uczniowie w momencie, gdy wyznaczaliśmy dopiero cele, które dziś, zgodnie z zapisami podstawy programowej, mają osiągać uczniowie.