[WYLOGUJ SIĘ]
Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa

książki

2015/0

autorzy: Magdalena Czub Joanna Matejczuk

opis:

Publikacja Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa, autorstwa Magdaleny Czub i Joanny Matejczuk ma na celu przedstawienie wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społecznego, w którym rozwój ten zachodzi.

Głównym zamysłem autorek jest wypełnienie luki dotyczącej kompetencji społeczno-emocjonalnych w publikacjach odnoszących się̨ do funkcjonowania i rozwoju dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie oraz wprowadzenie do świadomości społecznej wagi i znaczenia mechanizmów wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Kolejne rozdziały książki omawiają problematykę: (1) ram teoretycznych dla ujmowania zjawisk rozwojowych, (2) złożoności definiowania kompetencji społecznych i emocjonalnych, (3) znaczenia wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dalszego funkcjonowania jednostki, (4) środowiskowych uwarunkowań rozwoju w tym obszarze oraz znaczenia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych dorosłych, a także (5) przebiegu rozwoju procesów regulacji emocji i funkcjonowania społecznego od urodzenia do końca okresu przedszkolnego.

Jeden z rozdziałów zawiera omówienie wyników projektu badawczego realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w latach 2013/2014, poświęconego zbieraniu danych na temat funkcjonowania społeczno-emocjonalnego małych dzieci w Polsce.