[WYLOGUJ SIĘ]
Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

poradniki

0/0

autorzy: Kamila Hernik Karolina Malinowska

opis:

Prezentujemy Państwu poradnik dotyczący współpracy szkół z rodzicami uczniów i społecznością lokalną. Przedstawione w nim propozycje powstały na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez IBE pod hasłem: Szkoła – rodzice – społeczność lokalna, dotyczących uwarunkowań efektywnej komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów oraz roli szkoły w wiejskich społecznościach lokalnych (więcej informacji na stronie: http://eduentuzjasci.pl/badanie-wspolpracy). Odwołujemy się też do wniosków z innych badań prowadzonych m.in. przez IBE oraz do dostępnej literatury na ten temat.