[WYLOGUJ SIĘ]
Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik

poradniki

2014/0

autorzy: Witold Bobiński, Adam Brożek, Wioletta Kozak

opis:

Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki problemowej lub interpretacji tekstu poetyckiego. W niniejszym opracowaniu zajmiemy się rozprawką czyli formą wypowiedzi, w której rozważamy jakiś problem (podany w temacie maturalnym), zajmujemy wobec tego problemu stanowisko (formułujemy tezę lub hipotezę) i dowodzimy jego słuszności (przekonująco argumentujemy).