[WYLOGUJ SIĘ]
Jak przygotować i napisać interpretację? Poradnik

poradniki

2014/0

autorzy: Krzysztof Biedrzycki

opis:

Wprowadzenie na egzamin maturalny interpretacji tekstu poetyckiego jako formy wypowiedzi wynika z potrzeby sprawdzenia umiejętności samodzielnego myślenia w spotkaniu z nieznanym uczniowi tekstem literackim, a w szerszej perspektywie – z jakimkolwiek nowym przekazem, który domaga się zrozumienia. Przygotowanie do tej części zadania maturalnego powinno trwać przez cały czas edukacji, szczególną intensywność musi jednak zyskać na czwartym etapie. Interpretacja jako forma wypowiedzi może budzić obawy maturzystów. Dlatego trzeba ich do niej przygotowywać systematycznie, zwracając uwagę na szanse, które ona otwiera przed piszącymi, ale też na związane z nią niebezpieczeństwa. Ważne są dwa elementy tego przygotowania: samodzielna praca intelektualna oraz przygotowanie tekstu argumentacyjnego, w którym zostają przedstawione teza interpretacyjna i jej uzasadnienie.