[WYLOGUJ SIĘ]
EduMod: Model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim. Podręcznik użytkownika

książki

2015/0

autorzy: Michał Ramsza, Paweł Kowal, Maciej Lis

opis:

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do aplikacji EduMod przygotowanej przez Instytut Badań Strukturalnychw ramach projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,którego realizacją zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych.Aplikacja EduMod jest interface’em do strukturalnego modelu symulacyjno-prognostycznego polskiej gospodarki,który uwzględnia zjawiska związane z decyzjami i politykami edukacyjnymi oraz kapitałem ludzkim w kontekściecałości gospodarki.Podstawowa funkcjonalność aplikacji pozwala na przeprowadzanie symulacji polskiej gospodarki w okresie od 2013do 2050 roku oraz analizę otrzymanych wyników. Wyniki są raportowane w rozbiciu na ponad 15 tysięcy zmiennycho różnym poziomie agregacji. Wyniki można wizualizować w postaci prostych wykresów oraz eksportować dozewnętrznych plików, które mogą być wykorzystane przez zewnętrzne aplikacje analityczne.Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość wykonywania symulacji na poziomie województw. Wyniki symulacji napoziomie wojewódzkim oraz całego kraju są ze sobą zharmonizowane w ramach scenariusza bazowego.Aplikacja pozwala na analizę scenariuszową zachowania polskiej gospodarki poprzez możliwość tworzenia polityk(tzw. szoków). Takie podejście umożliwia tworzenie wielu scenariuszy i porównywanie wyników zachowania sięgospodarki, ułatwiając tym samym podejmowanie trafnych decyzji na poziomie tworzenia polityki edukacyjnej przyzmieniających się warunkach makroekonomicznych.Podręcznik składa się z trzech części: opisu aplikacji (rodział 1), części praktycznej (rozdział 2) oraz części teoretycznej(rozdział 3). W części pierwszej wyjaśniona jest elementarna obsługa aplikacji, omówiony jest system menu i okienoraz podstawowy schemat pracy. W drugiej części przedstawiona jest analiza wybranych przypadków symulacji.W trzeciej części zaprezentowane są główne założenia makroekonomiczne przyjęte przy budowie aplikacji orazsama struktura aplikacji. Przedstawione jest także krótkie wprowadzenie do problematyki modelowania i umiejscowieniewykorzystanego w aplikacji modelu na tle obecnie używanych narzędzi modelowania ekonomicznego