[WYLOGUJ SIĘ]
Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych

książki

0/0

autorzy: Elżbieta Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik, Wojciech Grajkowski, Irmina Buczek, Marcin Chrzanowski, Małgorzata Musialik, Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Maciej Wiśniewski, Jagna Hałaczek, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, Maria Figa, Maciej Trzebiński

opis:

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych oddaje do rąk nauczycieli swoją najnowszą książkę "Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych". Publikacja ta jest adresowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i zawiera przykłady zadań (z kluczem odpowiedzi oraz szczegółowym omówieniem rozwiązania) ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych. W komentarzach do zadań są także wskazówki co do potencjalnych problemów, jakie może napotkać uczeń i jakie mogą doprowadzić do udzielenia przez niego błędnej odpowiedzi. Do każdego zadania dołączone są również informacje na temat punktów podstawy programowej, do realizacji których zadanie jest pomocne.

Książka Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych jest pozycją dosyć oryginalną, niespotykaną na rynku wydawniczym. Nowatorskie podejście polega na tym, że zawiera zadania nietypowe, nadające się głównie do wspólnej pracy na lekcji. Zamieszczone w książce przykłady zostały wybrane z puli zadań, opracowanych w ramach warsztatów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych, a następnie przebadanych na ogólnopolskiej losowej próbie uczniów. Wyniki badań pokazały, że nie są to zadania, z którymi można zostawić ucznia samemu sobie. Łączy je jedna wspólna cecha: zadania te nie sprawdziły się jako zadania testowe (dlatego też nie polecamy ich do wykorzystania w formie sprawdzianu). Szersza analiza tego problemu pokazała, że ich słaba rozwiązywalność wynika z kilku przyczyn.