[WYLOGUJ SIĘ]
Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

książki

2015/0

autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska

opis:

Publikacja jest adresowana do specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – pedagogów i psychologów szkolnych, a przede wszystkim do pracowników poradni psychologicznych i psychologiczno-pedagogicznych zajmujących się diagnozą dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Katalog może być również adresowany do studentów, głównie psychologii oraz kierunków pedagogicznych, do wykorzystania w ramach kursu dotyczącego diagnozy psychologicznej lub pedagogicznej.

Celem publikacji było zrecenzowanie jakości dostępnych w Polsce narzędzi diagnostycznych pod kątem ich rzetelności oraz użyteczności diagnostycznej.

Prezentowany I tom Katalogu metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – pedagogów i psychologów szkolnych, a przede wszystkim dla pracowników poradni psychologicznych i psychologiczno-pedagogicznych zajmujących się diagnozą dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówione zostaną także metody przesiewowe, które mogą wykorzystywać nauczyciele. Niektóre z opisanych tu metod stosują także logopedzi w swojej praktyce diagnostycznej. Katalog może być również adresowany do studentów, głównie psychologii oraz kierunków pedagogicznych, do wykorzystania w ramach kursu dotyczącego diagnozy psychologicznej oraz/lub pedagogicznej.Autorzy katalogu skupili się na diagnozie opartej o pomiar ocenianych cech z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, zazwyczaj zwanych testami, czyli na diagnozie psychometrycznej