[WYLOGUJ SIĘ]
Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną

broszury

2015/0

autorzy: Kamila Hernik Karolina Malinowska

opis:

Szkoła może być – i często jest – miejscem przyjaznymdla rodziców uczniów. I to zarówno tych, którzy są gotowiaktywnie włączać się w życie szkoły, wspólnie działaćna jej rzecz, podejmować decyzje dotyczące ważnychspraw, jak i tych, którzy ograniczają się raczej do kontaktówz wychowawcą dotyczących ich dziecka.Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą byćczynnikiem wspierającym jakość nauczania uczniów,budowanie jednolitej strategii edukacyjnej w szkolei rodzinie, a także kształtowanie postaw obywatelskichwewnątrz szkoły.Dla osiągnięcia tych celów w danej szkole nie wystarczy jednak wysiłek wychowawcówklas, potrzebna jest wspólna praca nauczycieli, dyrektora, pedagoga czy psychologaszkolnego, a także pozostałych pracowników szkoły i rzecz jasna rodziców uczniów. Koniecznajest zatem integracja całej społeczności szkolnej wokół wspólnego celu.