[WYLOGUJ SIĘ]
SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli - broszura

broszury

2014/0

autorzy: Ewa Czaplewska, Magdalena Kochańska, Agnieszka Maryniak, Ewa Haman, Magdalena Smoczyńska

opis:

Rozwój sprawności językowych nie u każdego dziecka przebiega identycznie. Niektóre dwulatki porozumiewają się z otoczeniem, używając bardzo wielu słów i formułując kilkuwyrazowe zdania. Inne wypowiadają zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych słów. Także dzieci w wieku przedszkolnym mogą różnić się między sobą zasobem słownictwa lub zdolnością do formułowania złożonych wypowiedzi. Pomimo tych różnic w przypadku zdecydowanej większości dzieci możemy mówić o typowym rozwoju. Są jednak dzieci, które mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, dobrego słuchu i braku znaczących zaburzeń zmysłowo-ruchowych doświadczają poważnych trudności w przyswojeniu języka ojczystego. Może się to objawiać w różny sposób. Nie wszystkie ich problemy są łatwo zauważalne w codziennej komunikacji w domu, przedszkolu czy szkole. U części z tych dzieci logopedzi czy psychologowie stwierdzają występowanie lub ryzyko wystąpienia specyficznego zaburzenia językowego, czyli SLI (specific language impairment).W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się w Polsce parę publikacji dotyczących tego zaburzenia, są to jednak najczęściej prace naukowe znane wąskiemu gronu specjalistów interesujących się tym zjawiskiem. Do tej pory poważnym problemem był brak odpowiednich narzędzi diagnostycznych, które pozwoliłyby na pełną diagnozę SLI u polskich dzieci.Zajmujemy się zawodowo specyficznym zaburzeniem językowym i wraz ze współpracownikami opracowujemy w Instytucie Badań Edukacyjnych pierwszy kompleksowy polski test służący określaniu poziomu rozwoju językowego dzieci w wieku od 4 do 8 lat: Test Rozwoju Językowego. Dlatego też często rozmawiamy z poszukującymi wiarygodnych źródeł informacji nauczycielami lub specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią dzieci, a także rodzicami, zaniepokojonymi rozwojem językowym swoich dzieci. Postanowiłyśmy zatem przekazać Państwu publikację, w której odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z niepewnością, czy rozwój językowy dzieci przebiega prawidłowo.