[WYLOGUJ SIĘ]
Mowa dziecka i jak rodzice mogą wspierać jej rozwój?

broszury

2014/0

autorzy: Ewa Haman, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, Magdalena Smoczyńska

opis:

Celem badania jest przygotowanie narzędzi do wczesnej diagnozy rozwoju językowego małych dzieci (w wieku od 8 miesięcy do 3 lat) dla specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów i pediatrów. Niestety, w Polsce nadal brakuje takich narzędzi. Wczesna identyfikacja dzieci z ryzykiem zaburzeń językowych jest niezbędna, żeby wspierać ich rozwój i przeciwdziałać potencjalnym przyszłym problemom edukacyjnym i społecznym. Zaburzenia językowe i komunikacyjne mają bowiem ogromny wpływ na funkcjonowanie dzieci w przedszkolu i szkole, ich relacje z rówieśnikami, samoocenę i sukcesy edukacyjne. W konsekwencji - na dalsze prywatne i zawodowe życie.