[WYLOGUJ SIĘ]
Matematyka od nowa

broszury

2015/0

autorzy:

opis:

Znaczenie jakości edukacji od początkowego jej etapu ma istotny wpływ na późniejsze wybory edukacyjne młodych ludzi i ich szanse na rynku pracy. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie starań, by poprawić poziom kształcenia, w tym poziom umiejętności matematycznych uczniów, bo od nich zależy logiczne myślenie czy twórcze podejście do rozwiązywania problemów, zdolności syntetyczne i analityczne.

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badania i analizy, które dotyczą umiejętności matematycznych uczniów, a także przeprowadza pogłębione analizy wyników egzaminacyjnych.

Eksperci zatrudnieni w IBE zrealizowali m.in. Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT), Diagnozę kompetencji gimnazjalistów (DKG), Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) czy projekt Edukacyjna wartość dodana (EWD).

Wnioski z badań i analiz pokazują, co trzeba zmienić w sposobie nauczania matematyki. IBE efektywnie
wdraża zmiany w nauczaniu matematyki poprzez:
• diagnozę potrzeb uczniów i nauczycieli,
• prowadzenie warsztatów,
• monitoring rezultatów podjętych działań.

Takie kompleksowe podejście badawczo–wdrożeniowe prowadzi do realnej poprawy pracy szkoły
i osiągania lepszych wyników przez uczniów.