[WYLOGUJ SIĘ]
Edukacja przyrodnicza w Polsce – doskonalimy to, co dobre.

broszury

0/0

autorzy: Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska

opis:

Badacze Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych porównali podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych, obowiązujące w pięciu krajach europejskich z polską podstawą programową. Choć w polskiej podstawie programowej położono duży nacisk na kształcenie i rozwijanie umiejętności rozumowania naukowego i posługiwania się metodą naukową, a wyniki polskich uczniów w międzynarodowym badaniu PISA, w części dotyczącej rozumowania w naukach przyrodniczych ciągle rosną, wyniki badań IBE wskazują na możliwość doskonalenia zarówno pracy dydaktycznej nauczycieli, jak i podstawy programowej, obowiązującej w polskiej szkole. Uznano, że porównanie jej z zagranicznymi dokumentami, obowiązującymi w krajach, w których uczniowie od lat osiągają doskonałe wyniki w posługiwaniu się metodą naukową przy rozwiązywaniu problemów może stanowić jedną z dróg prowadzących do dalszego doskonalenia jakości edukacji przyrodniczej w Polsce. Broszura prezentuje podstawowe założenia badania i przedstawia rekomendacje opracowane w oparciu o jego wyniki.