[WYLOGUJ SIĘ]
Dziecko przedszkolne

broszury

2013/0

autorzy: Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Radosław Kaczan

opis:

Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Trwa zaledwie kilka lat, ale w żadnym innym okresie życia nie dokonuje się tak wiele zmian w tak krótkim czasie. Gdyby umownie przyjąć, że nasze życie trwa około 100 lat, to pierwsze lata stanowią zaledwie kilka jego procent. Jednocześnie, gdy przyglądamy się, jakie przemiany dokonują się w każdym kolejnym etapie naszego życia, widzimy, że w żadnym innym okresie zmiany te nie są tak szybkie, tak rozległe i tak znaczące, zarówno dla jakości aktualnego funkcjonowania dziecka, jak i dalszego biegu jego rozwoju. Oznacza to, że skoro małe dziecko rozwija się tak szybko, to wymaga szczególnie starannej opieki i odpowiedniej do swych potrzeb stymulacji, a także nadzwyczajnej ochrony i troski. Z jednej strony jest niezwykle chłonne, szybko się zmienia i uczy nowych umiejętności, a z drugiej – bardzo wrażliwe na wpływ negatywnych doświadczeń, mogących zakłócić rytm jego rozwoju.

Oddajemy do rąk Państwa broszurę, której celem jest przybliżenie prawidłowości związanych z tym okresem życia dziecka. Mamy nadzieję, że pomoże Państwu zrozumieć zachowanie małego dziecka, a także ułatwi odnalezienie się w niełatwej roli rodzica, ponoszącego odpowiedzialność za drugą osobę – małe dziecko.