[WYLOGUJ SIĘ]
Koszty edukacji od przedszkola do gimnazjum

monografie

2013/0

autorzy: Małgorzata Kłobuszewska Agnieszka Kopańska Joanna Napierała Magdalena Rokicka Urszula Sztanderska

opis:

Gromadzenie informacji o nakładach na edukację jest niezbędne do oceny ich adekwatności względem zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych i tym samym do oceny efektywności ich wydatkowania (Parsons 2005). Dlatego głównym tematem tego opracowania jest analiza danych zastanych dotyczących wysokości i struktury nakładów publicznych i prywatnych na edukację dzieci i młodzieży na wczesnych etapach kształcenia (do gimnazjum włącznie) w Polsce. Według naszego rozeznania jest to pierwsza tego typu praca w Polsce, która podejmuje się jednoczesnej identyfikacji nakładów na kształcenie ze strony dwóch stron – publicznej i prywatnej. Obserwując nakłady publiczne i prywatne na kształcenie na najniższych poziomach edukacji, a zwłaszcza ich różnicowanie, przybliżamy się do odpowiedzi o ekonomiczne podstawy różnic edukacyjnych, które powstają pomimo powszechności kształcenia i zdecydowanej dominacji w nim sektora publicznego.