[WYLOGUJ SIĘ]
Co wiemy o sześciolatkach w szkole na podstawie badań?

broszury

2014/0

autorzy: Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

opis:

Moment, w którym dziecko po raz pierwszy przekracza próg szkoły, jest ważny nie tylko z tego powodu, że zaczyna ono naukę. Nowi koledzy, nauczyciele, klasy – słowem całe nowe środowisko wpłynie również na jego rozwój. Jak dziecko jest do tego przygotowane? To zależy od jego poprzednich doświadczeń – nauki w przedszkolu, zdobytych do tej pory umiejętności i przyzwyczajeń. Cały ten bagaż doświadczeń wpłynie na wyniki, które osiągnie na pierwszym etapie edukacji. Oczekiwania dziecka i rodziców wobec szkoły mają niebagatelny wpływ na sposób korzystania ze szkolnej oferty i na stopień zadowolenia z niej. Uczniowie, którzy pozytywnie oceniają szkołę, są bardziej zmotywowani i zaangażowani w naukę. Ten wyższy poziom zadowolenia sprawia, że osiągają lepsze wyniki, a przy tym mają przekonanie, że są zdolni i gotowi do sprostania wymaganiom jakie stawia przed nimi szkoła – i tym związanym z nauką, i tym związanym z zachowaniem. Wiedza o umiejętnościach i kompetencjach dzieci rozpoczynających naukę w szkole jest ważna także ze względu na ich losy w dorosłym życiu. Wiele badań naukowych wskazuje, że to, czego uczymy się jako małe dzieci, ma wpływ na to, jak funkcjonujemy potem jako dorośli.