[WYLOGUJ SIĘ]
Sześciolatek w szkole. Co może zrobić szkoła?

broszury

Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/2

autorzy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

opis:

Każde dziecko, gdy rozpoczyna naukę w szkole, niezależnie od tego, ile ma lat, potrzebuje czasu, by tę szkołę poznać i dobrze się w niej poczuć. Proces adaptacji dziecka do formalnej edukacji szkolnej, do nowego rozkładu dnia, nowych działań, wymagań, jakie stawia mu nauczyciel, i do oczekiwań, jakie stawia mu grupa rówieśników, trwa różnie długo. By jednak przebiegał w miarę sprawnie i efektywnie, w działaniach, które podejmują rodzice, chcąc ułatwić swemu dziecku tę adaptację, powinny współuczestniczyć również placówki oświatowe – najpierw przedszkola, na długo przed pójściem dziecka do szkoły, a potem szkoła i wychowawca I klasy we współpracy z innymi nauczycielami.