[WYLOGUJ SIĘ]
Gminy wobec wyzwań oświatowych - przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji

working papers

Analizy IBE 2012/5

autorzy: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ireneusz Bochno i inni

opis:

Artykuł prezentuje opracowane w ramach projektu badawczego „Badanie działalności gmin w zakresie edukacji”1 studia przypadków 6 polskich gmin, eksponując wybrane aspekty realizowanych przez samorządy polityk edukacyjnych (zarządzanie siecią szkół, przystosowywanie placówek oświatowych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja i upowszechnianie wychowania przedszkolnego, przygotowanie szkół do obniżenia wieku obowiązku szkolnego, doskonalenie zawodowe nauczycieli i polityka kadrowa). Prezentowane przypadki przedstawione zostają jako przykłady „dobrych praktyk” – sposób użycia oraz znaczenie tego terminu omawiany jest we wprowadzeniu. Jako kontekst zrealizowanego badania, przedstawiono też zasadnicze wątki oraz główne argumenty debaty dotyczącej decentralizacji usług publicznych, w tym, w szczególności, decentralizacji edukacji.