[WYLOGUJ SIĘ]
Znaczenie edukacji przedszkolnej

broszury

Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/1

autorzy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Magdalena Czub, dr Radosław Kaczan, dr Piotr Rycielski

opis:

W przedszkolu znacznie częściej niż w domu dziecko ma okazję doświadczyć, że ludzie są różni, mówią różne rzeczy i różnie się zachowują. Takie sytuacje, w których istnieje sprzeczność między tym, co wie dziecko, a co wiedzą na ten temat inni ludzie, są potężnym motorem rozwoju – zarówno poznawczego, jak i społecznego czy emocjonalnego. Dzięki nim dziecko zadaje pytania, zaczyna eksperymentować, szukać, konsultować się z kolegami, rodzicami, innymi dorosłymi. Ćwiczy również umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, czekania na swoją kolej w rozmowie, godzenia się z odmiennością i uzgadniania różnych punktów widzenia.

Przedszkole daje wiele okazji do nabywania poczucia sprawstwa – to ja sam jestem autorem tego, co robię; to ode mnie zależy, jakie to będzie. A poczucie sprawstwa jest podłożem realistycznej samooceny, wysokiego poczucia własnej wartości i odwagi w poznawaniu świata oraz samodzielności i wytrwałości w działaniu, gdy pojawiają się przeszkody.