[WYLOGUJ SIĘ]
Konformizm i samokierowanie jako wartości wychowawcze rodziców

working papers

Analizy IBE 2014/4

autorzy: Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski

opis:

Tekst przedstawia wyniki analiz mających na celu sprawdzenie, czy w próbie polskich rodziców (N= 4931) można wyodrębnić wartości wychowawcze postulowane przez amerykańskiego socjologa M. Kohna. Posługując się metodami analizy czynnikowej (PCA) wyodrębniono główny wymiar konformizm vs. samokierowanie oraz drugi – osiągnięcia vs. współżycie. Dane zilustrowano za pomocą tzw. biplotów. Wyniki te są zgodne z efektami analogicznych badań realizowanych w Polsce w trakcie ostatnich ok. 40 lat i wskazują na dużą stabilność wartości cenionych przez rodziców.