[WYLOGUJ SIĘ]
Aspiracje edukacyjne rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej (raport z badań pilotażowych)

working papers

Analizy IBE 2012/4

autorzy: Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak

opis:

Tekst przedstawia część wyników badań poświeconych aspiracjom edukacyjnym i zawodowym rodzi-ców w stosunku do swoich dzieci, uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Opisano w nim dane dotyczące aspiracji edukacyjnych (maksymalnych, minimalnych i realnych) oraz ich uwarunkowań związanych z wykształceniem rodzica, miejscem zamieszkania oraz płcią dziecka.W kwestionariuszowym badaniu wzięło udział 566 rodziców (w większości matek) z terenu całego kraju. Wyniki pokazują, iż rodzice mają wysokie aspiracje edukacyjne: większość z nich pragnie, aby dzieci zdobyły wyższe wykształcenie. Uwzględnienie niesprzyjających okoliczności powoduje nie-znaczne obniżenie aspiracji: większe w przypadku rodziców o niższym wykształceniu, niewielkie w przypadku rodziców o wykształceniu wyższym. Rodzice odznaczają się dużym optymizmem i zakładają, iż dzieciom uda się osiągnąć upragniony dla nich poziom wykształcenia.Aspiracje edukacyjne wyraźnie rosną wraz z poziomem wykształcenia rodzica w sposób sugerujący występowanie zależności liniowej. Słabiej różnicuje je miejsce zamieszkania (są wyższe wśród miesz-kańców miast niż wsi) oraz płeć dziecka (rodzice oczekują, że wyższe wykształcenie osiągnąć mogą córki niż synowie). Dane dodatkowe pokazują, iż rodzice w większości wolą, aby dziecko najpierw zdobyło wykształcenie a następnie podjęło pracę. Połowa rodziców podejmuje działania mogące uła-twiać dziecku osiągnięcie upragnionego wykształcenia.Zaprezentowane dane świadczą o wysokich i stale rosnących aspiracjach edukacyjnych rodziców w stosunku do swoich dzieci, co sprzyjać powinno dalszemu podwyższaniu poziomu wykształcenia w naszym kraju.