[WYLOGUJ SIĘ]
Opis metodologii badawczej. Tworzenie kapitału ludzkiego z perspektywy gospodarstw domowych

working papers

Analizy IBE 2014/3

autorzy: Irena E. Kotowska, Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska

opis:

Kapitał ludzki jest jednym z czynników decydujących w coraz większym stopniu o potencjale rozwojowym gospodarki i społeczeństwa. Kapitał ten rozumiany jest zwykle jako wiedza, umiejętności, kompetencje oraz inne atrybuty ucieleśnione w osobach, które pozytywnie wpływają na tworzenie indywidualnego, społecznego i gospodarczego dobrobytu (OECD, 2001, s.18, 65).Ujęcie rozwoju kapitału ludzkiego z perspektywy przebiegu życia umożliwia pozyskanie informacji o jego uwarunkowaniach cennych z punktu widzenia polityki przeciwdziałania niekorzystnym różnicom, będących źródłem nierówności społeczno-ekonomicznych. Co więcej, skorzystanie z tej perspektywy badawczej w odniesieniu nie do zbiorowości osób, lecz do populacji członków gospodarstw domowych pozwala na rozpatrywanie procesu formowania kapitału ludzkiego jako biografii (ścieżki) edukacyjnej w powiązaniu z innymi biografiami składającymi się na przebieg życia jednostki (biografie/ścieżki zawodowe, rodzinne, migracyjne). Projekt Uwarunkowania decyzji edukacyjnych korzysta z takiej koncepcji badawczej.Niniejsze opracowanie zawiera przegląd badań odnoszących się do kształtowania kapitału ludzkiego z perspektywy gospodarstw domowych. Prezentowane podejście uwzględnia tworzenie kapitału ludzkiego poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w trakcie nauki, ale także pracy zawodowej i życia rodzinnego, czy w trakcie uczenia się przez całe życie. Przykłady tego typu badań prowadzonych w innych krajach, które mają na celu kompleksowe monitorowanie osób i gospodarstw domowych z perspektywy kształtowania kapitału ludzkiego, ilustrują możliwe do zastosowania w planowanym badaniu podejścia badawcze.