[WYLOGUJ SIĘ]
Agresja i przemoc szkolna - raport o stanie badań

working papers

Analizy IBE 2014/1

autorzy: Agata Komendant-Brodowska

opis:

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych danych na temat agresji szkolnej (rówieśniczej), w oparciu o dane z badań prowadzonych w Polsce i zagranicą. W raporcie przedstawione są definicje agresji, przemocy i dręczenia szkolnego (ang. bullying), najważniejsze dane na temat skali agresji w Polsce i na świecie oraz trendy dotyczące skali problemu. W ostatniej części opisane są znane indywidualne i środowiskowe czynniki ryzyka, czyli cechy uczniów, którzy częściej niż inni stają się ofiarami przemocy, a także cechy szkół powiązane z wyższym niż średnio natężeniem problemu.