[WYLOGUJ SIĘ]
Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców

working papers

Analizy IBE 2013/1

autorzy: Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski

opis:

Drzewa klasyfikacyjne są metodą podziału populacji na klasy obserwacji o podobnych właściwościach. Tekst przedstawia próbę zastosowania tej metody w badaniach dotyczących aspiracji edukacyjnych rodziców uczniów klas IV szkoły podstawowej. Procedura oparta została na danych zebranych od 4931 rodziców z terenu całej Polski. Analiza miała dwa etapy: w pierwszym uwzględniono wybrane zmienne związane ze społeczną pozycją rodziców a w drugim dołączono do nich dwie inne zmienne. Wykorzystując pakiet „party” środowiska R otrzymano diagramy zwane drzewami klasyfikacji obserwacji statystycznych. Niezależnie od uwzględnionej liczby zmiennych wykształcenie najsilniej różnicuje badaną populację. W zależności od branych pod uwagę zmiennych oraz odmian aspiracji ( maksymalnych, realnych, akceptowalnych) otrzymano różne konfiguracje czynników warunkujących aspiracje.