[WYLOGUJ SIĘ]
Niezbędnik Dobrego Nauczyciela – ulotka informacyjna

ulotki informacyjne

Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/6

autorzy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska (red.) i in.

opis:

Ulotka ta przedstawia ideę serii poradników i odpowiadających im broszur informacyjnych Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria ta opisuje sześć etapów rozwojowych człowieka – od wczesnego dzieciństwa po późną fazę okresu dorastania. Każdy okres życia dziecka i nastolatka opisany jest z trzech perspektyw: 1) rozwój, 2) opieka i wychowanie, 3) edukacja, 4) monitorowanie rozwoju.

Przeznaczona jest głównie dla nauczycieli – w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, świetlic. Słowem – dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w różnym
wieku i młodzieżą. Także dla rodziców, chcących poszerzyć swe rodzicielskie kompetencje.

Publikacja została przygotowana przez psychologów i pedagogów, pracowników czterech zespołów: Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych, Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkich autorów łączy interdyscyplinarne (z perspektywy psychologii, socjologii i pedagogiki), a jednocześnie systemowe i dynamiczne  spojrzenie na rozwój, opiekę, wychowanie i edukację dzieci i młodzieży.