[WYLOGUJ SIĘ]
Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych

working papers

Analizy IBE 2015/11

autorzy: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG

opis:

Fiński system edukacji jest szeroko dyskutowany i często stawiany za wzór rozwoju nowoczesnego szkolnictwa – dopasowanego do wymogów społeczeństwa, a jednocześnie do potrzeb rozwiniętej gospodarki. Niniejsza analiza porusza aktualne zagadnienia związane z fińskimi uczelniami wyższymi i ich finansowaniem, próbując wskazać na mechanizmy i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie tego systemu. Poruszane są również wątki merytoryczne, administracyjne oraz prawne wpływające na finansowanie szkolnictwa wyższego w Finlandii. Na tle krótkiego rysu historycznego zostały przedstawione najważniejsze reformy, zmieniające podstawy finansowe tego sektora, co w perspektywie porównawczej może być odczytywane jako nowatorskie myślenie o zarządzaniu publicznym i o skutecznym wykorzystaniu finansów publicznych.