[WYLOGUJ SIĘ]
Jak nauczyciel może wspomagać rozwój dzieci z zaburzeniami językowymi i ryzykiem zaburzenia uczenia się? Wybrane zagadnienia. Poradnik dla nauczycieli oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz I klasy

poradniki

2015/0

autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Magdalena Kochańska, Katarzyna Maria Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak, Dorota Campfield, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman

opis:

Założenia współczesnej szkoły wywodzą się z pedagogiki humanistycznej zorientowanej na podmiotowość ucznia. Zadaniem nauczycieli jest stwarzanie odpowiednich warunków do uczenia się, dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Aby to osiągnąć, nauczyciele muszą podejmować świadome działania w kierunku rozpoznania możliwości i potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych poszczególnych uczniów, a następnie dostosowania treści, metod pracy oraz sposobu komunikacji do tych potrzeb i możliwości. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce, został opracowany w Instytucie Badań Edukacyjnych przez zespół specjalistów: psychologów, psycholingwistów, logopedów i pedagogów zajmujących się zaburzeniami językowymi i zaburzeniami uczenia się. Zespół ten tworzą nie tylko naukowcy badający te zjawiska, ale również praktycy, nauczyciele i rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To pozwala nam patrzeć na wspomniane zagadnienia z różnych perspektyw. Mamy nadzieję, że treść poradnika będzie dla Państwa zarówno wsparciem, jak i inspiracją w codziennej pracy.