[WYLOGUJ SIĘ]
Język i komunikacja. Skala obserwacyjna dla nauczycieli. Podręcznik

książki

2015/0

autorzy: Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska

opis:

Skala Język i komunikacja (skrót JK) jest wystandaryzowanym i znormalizowanym narzędziem służącym do oceny funkcjonowania językowego dziecka. Została opracowana w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Specyficzne Zaburzenie Językowe (SLI) – diagnoza i interwencja”, zaś dane normalizacyjne uzyskano w „Badaniu Trafności i Rzetelności testów TUNSS i TPR – Pierwszoklasista 2014”. Skala jest przeznaczona dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych. Pomysł stworzenia skali narodził się w wyniku niemalejącego zapotrzebowania na narzędzia do diagnozy edukacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz.U. Nr 228 z 7 maja 2013 r.) zadaniem nauczycieli jest rozpoznawanie potencjału edukacyjnego i poziomu rozwojowego dzieci, organizowanie pracy w szkole zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego ucznia oraz udzielanie im pomocy pedagogicznej i psychologicznej. Jednak nauczycielom często brakuje narzędzi do trafnej oceny potencjału bądź ewentualnych trudności uczniów.