[WYLOGUJ SIĘ]
Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 1.

monografie

2014/0

autorzy: Roman Dolata (red.), dr Dorota Campfield, dr hab. Roman Dolata, Anna Hawrot, Kamila Hernik, Ewelina Jarnutowska, Aleksandra Jasińska-Maciążek, dr Radosław Kaczan, Karolina Malinowska, Michał Modzelewski, Michał Maluchnik, Jolanta Pisarek, Ludmiła Rycielska, dr Piotr Rycielski, Kamil Sijko, dr Magdalena Szpotowicz

opis:

W tomie I podjęto następujące zagadnienia:

  • Próba badawcza i proces zbierania danych
  • Pomiar wyników nauczania w zakresie czytania, świadomości językowej i matematyki
  • Modele analizy zróżnicowania wyników nauczania
  • Międzyszkolne i międzyoddziałowe zróżnicowanie wyników nauczania
  • Inteligencja a wyniki nauczania
  • Lęk a wyniki nauczania