Badanie nauczania filozofiiBadanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

W poniższej tabeli prezentujemy wstępne dane pokazujące, ile jakich rodzajów szkół w Polsce prowadziło (zgodnie z uzyskanymi przez nas dotąd informacjami) nauczanie filozofii w roku szkolnym 2013/2014.

Uwaga, wciąż poszukujemy szkół, które prowadzą nauczanie filozofii. Poniższe zestawienia mają więc charakter dynamiczny.

województwo LO publ. LO niepubl. gimn. publ. gimn. niepubl. technikum publ. lic. art. publ. RAZEM
woj. dolnośląskie 18 1 2 1 0 0 22
woj. kujawsko-pomorskie 2 2 0 0 0 1 5
woj. lubelskie 4 1 2 1 0 0 8
woj. lubuskie 1 2 0 0 0 0 3
woj. łódzkie 10 1 0 1 0 0 12
woj. małopolskie 13 3 2 4 0 0 22
woj. mazowieckie 13 16 5 10 0 0 44
woj. opolskie 4 0 0 0 0 0 4
woj. podkarpackie 3 0 0 0 0 0 3
woj. podlaskie 4 0 0 0 0 0 4
woj. pomorskie 11 4 1 2 0 0 18
woj. śląskie 16 5 1 3 1 0 26
woj. świętokrzyskie 2 1 0 0 0 0 3
woj. warmińsko-mazurskie 2 0 0 1 0 0 3
woj. wielkopolskie 7 2 1 2 0 0 12
woj. zachodniopomorskie 5 0 1 1 0 0 7
RAZEM 115 38 15 26 1 1 196