Badanie nauczania filozofiiBadanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Celem badania jest sprawdzenie, jakie szkoły uczące na III i IV etapie edukacyjnym, w jaki sposób i dlaczego prowadzą nauczanie filozofii oraz jaką rolę w tym nauczaniu odgrywa podstawa programowa przedmiotu filozofia.

Pozwoli to rozpoznać problemy dotyczące wprowadzania i realizowania nauczania filozofii w tych szkołach, a także związane z tym dobre praktyki.

W ramach badania:

  • przeprowadzono ankietę internetową wśród dyrektorów i nauczycieli ze szkół, o których dowiedziano się, że prowadzą lub prowadziły nauczanie filozofii;
  • przeprowadzono wywiady pogłębione z dyrektorami i nauczycielami z wybranych szkół biorących udział w ankiecie;
  • odbędą się konsultacje z ekspertami (nauczycielami, dyrektorami i przedstawicielami instytucji zaangażowanych w edukację filozoficzną).

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w raporcie, który ukaże się w I kwartale 2015 r.

Wszelkie osoby, które chciałyby pomóc w badaniu, prosimy o kontakt z kierownikiem badania; adres: m.trepczynski@ibe.edu.pl

Badanie jest realizowane przez Pracownię Historii Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.